urszula augustyn
zobacz ostatnie posty

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkole

Koordynator Zespołu Programowego do Spraw Rodziny

Najlepsza posłanka 2014 roku wg rankingu POLITYKI w opinii niezależnych dziennikarzy

Najlepszy poseł 2014

W rankingu tygodnika Polityka Urszula Augustyn uznana została najlepszym posłem 2014 roku. Wyboru dokonali niezależni dziennikarze specjalizujący się w obserwacji i analizie polskiej sceny politycznej.

więcej »

Polskie Rodziny

Wiosną tego roku zostałam pełnomocnikiem rządu do spraw rodziny. Zaproponowałam program wspierania polskich rodzin.

więcej »

Bezpieczna +

Jestem autorką innowacyjnego programu  „Bezpieczna +”.

więcej »

Nowoczesna Edukacja

Od swojej pierwszej kadencji w Sejmie specjalizuję się w sprawach edukacji.

Moje realizacje to m.in.: Rewolucja Podręcznikowa – to koncepcja wprowadzania do szkół bezpłatnego podręcznika dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjów.

więcej »

Infrastruktura

Aktywnie pomagam przy wszystkich przedsięwzięciach związanych z infrastrukturą.

więcej »

OSP

Od wielu lat skutecznie działam na rzecz doposażenia jednostek OSP w regionie. 

więcej »

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Jednym z moich priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak w kraju, jak i w regionie.

więcej »

Kobiety

Kolejne pole mojej działalności to promocja i profilaktyka zdrowia. Od lat inicjuję i organizuję projekty oraz akcje kierowane do kobiet.

więcej »

Kultura

Sprawy kultury są tymi, którym szczególnie leżą mi na sercu.

więcej »

Na rzecz niepełnosprawnych

Nad problemami ludzi niepełnosprawnych pracuję od swojej pierwszej kadencji w parlamencie.

więcej »

Młodzież

Sprawy młodzieży w naturalny sposób wiążą się z moją codzienną działalnością.

więcej »

Społeczeństwo Obywatelskie

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami konstytuującymi społeczeństwo obywatelskie.

więcej »